avaleht email

Tere tulemast,

01.07.2010 jõustunud uue Perekonnaseadusega astus Eesti riik olulise sammu edasi e-riigi suunas. Pruutpaarid, kes edaspidi sõlmivad abielu maavalitsuses, notari või vaimuliku juures allkirjastavad protokolli. Tunnistust abielu sõlmimise kohta enam ei väljastata. Mõne päeva möödudes võivad pruutpaarid soovi korral saada väljavõtte rahvastikuregistrist.

On aga peresündmused nagu sünd ja abielu, mis on riigi alustugedeks. Olen töötanud perekonnaseisu ametnikuna 31 aastat ja leian, et kõige kesksem peresündmus - abielu sõlmimine koos abielutõotusega - väärib suurimat tähtsust ja pidulikkust kahe inimese elus. See päev on üks olulisemaid nii abiellujatele kui ka nende lähedastele ja tuttavatele. Seepärast pean õigeks, et protokolli allkirjastamine riigiasutuses võiks olla eraldatud pidulikust abielusõlmimise tseremooniast.

Viin läbi alljärgnevaid pidulikke tseremooniaid teie poolt valitud ajal ja kohas, millistega saate tähistada:

1. abielu sõlmimist
2. abielujuubeleid
3. abielutõotuste uuendamisi

Abielu sõlmimist tähistavaid tseremooniaid koos muusikalise kujundamisega viin läbi pruutpaarile sobival ajal ja sobivas kohas. Pidulik tseremoonia koosneb klassikalisest muusikast, abielu tõotusest ja sõrmuste sõrmepanemisest. Piduliku tseremoonia tekst räägib pruutpaari ühise elu ja armastuse kaunimatest hetketest. Alates juulikuust 2010 tegutsen ettevõtjana ja minu poolt läbiviidav tseremoonia ei ole riiklik perekonnaseisutoiming. Kui te soovite minu poolt läbiviidavat tseremooniat, siis eeltingimuseks sellele on asjaolu, et te olete allkirjastanud juriidilise dokumendi – abielu sõlmimise protokolli, eelnevalt maavalitsuses või notaris. Kui teie abielu on sõlmitud välisriigis ja te soovite Eestis elavatele sugulastele korraldada pidulikku tseremooniat, siis on võimalik kasutada erinevaid viise kuidas teksti teistesse keeltesse tõlkida ning ette kanda.

Abielujuubelite tähistamisel on viimasel ajal suurt populaarsust võitnud tava, et piduliku tseremoonia organiseerivad lapsed või lapselapsed oma vanematele või vanavanematele. Koos piduliku lõunasöögiga on see justkui kingituseks ja tänutäheks elatud aastate eest.

Kui teile tundub, et aastate eest sõlmitud abielu tseremoonia oli väga kaunis ja te soovite veelkord midagi sellist oma hinges läbi elada, siis on just abielutõotuse uuendamine see, mida vajate. Tihtipeale on soovitud abielutõotuse uuendamise tseremoonia läbi viia selliselt, et selles oleks üllatusmoment abikaasale. Sellist tseremooniat soovitakse läbi viia kitsas pereringis või siis ainult kahekesi olles. Sellele järgnev pidulik õhtusöök veel ainult kaunistab selle hetke tähendust.

Minu jaoks on kõige olulisem läbiviidava tseremoonia kõrge esteetiline ja emotsionaalne tase, mis jätaks inimeste südametesse mälestuse kogu eluks. See puudutab ka minu poolt pruutpaarile üleantavaid mälestusesemeid, kus lähtun eelkõige kvaliteedist.

Marika Martin

Info ja kontakt: mail@marikamartin.ee
Tel. +372 51 399 87

 

 


Avaleht | Hinnakiri | Kontaktandmed
© 2010 Marika Martin. All Rights Reserved